Telefón: 0902-158-492
Email: regnum.sk@gmail.com

 

FILTRE NA DOÚPRAVU PITNEJ VODY ZALOŽENÉ NA PRINCÍPE REVERZNEJ OSMÓZY
 
Využitie vody
 
 
Funkcie vody v organizme

Voda v organizme človeka plní mnoho funkcií, ale žiadna z nich nie je spojená s minerálmi alebo inými v nej rozpustenými látkami.


Voda sa používa
ako rozpúšťadlo,
ako transportné médium dopravujúce výživné látky k bunkám a splodiny látkovej výmeny z nich mimo organizmus,
slúži ako regulátor teploty tela, maže kĺby a šľachy,
umožňuje činnosť svalov a zúčastňuje sa na biochemických procesoch a reakciách prebiehajúcich v organizme.


Toto všetko vykonáva samotná voda, nie látky v nej obsiahnuté.

Organizmus si sám automaticky riadi svoju minerálnu rovnováhu. Najdôležitejším orgánom kontrolujúcim koncentráciu otrebných minerálov sú obličky. Obličky denne prefiltrujú okolo 180 litrov vody, z toho 99% je vrátených do organizmu a len 1 ÷ 1,5 litra je vylúčených v podobe moču. Koncentrácia minerálov v tekutinách organizmu človeka je približne 9000 mg/l, v biochemickom vyjadrení známa ako osmolalita vnútorného prostredia s normálnou hodnotou 298 ±2 mOsm/l (miliosmol na liter). Akákoľvek zmena tejto koncentrácie (stačí zmena už o 1%) sa okamžite koriguje hormónmi (ADH a aldosterón). Ak sa koncentrácia solí zvyšuje, teda v organizme je nedostatok vody, prostredníctvom pocitu smädu sa telo dožaduje doplnenia tekutín. Ak sa koncentrácia solí (minerálov) zníži, lebo je v organizme prebytok vody, telo sa tohto prebytku zbavuje potením a močením. Tento mechanizmus udržiavania rovnováhy koncentrácie minerálov v tekutinách ľudského organizmu sa nazýva homeostáza.

Medicínske výskumy dokazujú, že základným a jediným zdrojom minerálov pre organizmus je potrava, najmä rastlinného pôvodu. Výkyvy v rovnováhe koncentrácie minerálov v telesných tekutinách sú vyvolané zlou alebo jednostrannou výživou alebo poruchami podstatných funkcií organizmu.

Podľa záverov vedeckého výboru Water Quality Association (WQA) v USA z roku 1992 je preukázané, že dlhodobá konzumácia vody s nízkym obsahom rozpustených minerálnych látok nepreukazuje žiadne zdravotné riziko pre konzumentov takejto vody. Mechanizmus regulácie koncentrácie minerálov (homeostáza) a správna výživa zabezpečujú dostatočným spôsobom rovnováhu minerálnych látok v organizme. Organizmus človeka využíva pre svoju výstavbu a činnosť len minerály organického pôvodu.

Rastliny odoberajú z pôdy spolu s výživnými látkami aj minerály a vodu, z ovzdušia kysličník uhličitý a pomocou slnečného žiarenia (fotosyntézy) a chlorofylu vytvárajú uhľovodíky. Tie sú zdrojom vhodných látok pre výživu človeka. Ľudské bunky musia byť zásobované minerálmi v dostatočnom množstve na zabezpečenie svojich funkcií. Minerály, ktoré bunky nevedia alebo nemôžu využiť, tvoria zbytočnú záťaž, ktorej sa organizmus snaží zbaviť alebo ju zhromažďuje.Dobrá voda


Aká je najvhodnejšia voda na pitie? No predsa - čistá! To čo vyteká z vodo- vodného kohútika je tekutá zmes vodíka, kyslíka a mnohých ďalších zložiek, veľakrát nepotrebných, škodlivých a nebezpečných.

Úpravne vody nie sú schopné zabezpečiť naozaj čistú vodu a takú ju aj dopraviť do našich domácností. Jediným riešením je očistiť ju na mieste jej priamej spotreby - priamo v domácnosti.
Využitie vody:

"V jednej kvapke vody môžeš spoznať celý svet."
indické príslovie


 

© 2016 Regnum

UPOZORNENIE: Všetok obsah tohto serveru je chránený podľa autorského zákona a zákona o ochranných známkach. Texty, fotografie a iné diela na tomto serveri sú chránené každé zvlášť aj ako celok a ich kopírovanie, alebo ďalšie šírenie akýmkoľvek spôsobom je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vyslovne zakázané. Niektoré fotografie na tomto serveri môžu obsahovať skryté ochranné prvky, ktoré budú využité v občianskoprávnom a trestnom konaní pri neoprávnenom použití.