Telefón: 0902-158-492
Email: regnum.sk@gmail.com

 

FILTRE NA DOÚPRAVU PITNEJ VODY ZALOŽENÉ NA PRINCÍPE REVERZNEJ OSMÓZY
 
Reverzná osmóza 
 
Reverzná osmóza (RO), známa tiež ako hyperfiltrácia je najjemnejším známym spôsobom filtrácie vody. Tento proces umožňuje z vody odstrániť aj tak malé častice, ako sú ióny.
Reverzná osmóza pracuje na princípe semi-permeabilnej (polopriepustnej) membrány, ktorej póry majú veľkosť iba 0,0001 µm.
Membrána prepúšťa molekuly vody, neprepúšťa však rôzne prímesi a nečistoty. Cez osmotickú membránu prechádza len určité množstvo vody, zvyšná voda obmýva povrch membrány a odvádza znečisťujúce látky do odpadu.

Týmto je zabezpečené kontinuálne samočistenie osmotickej membrány, ktorá je tak chránená pred upchatím. Proces reverznej osmózy vyžaduje určitý tlak na pretlačenie molekúl vody cez osmotickú membránu. Pre účely pitnej vody boli vyvinuté špeciálne nízkotlakové membrány, u ktorých postačuje bežný tlak vo vodovodnej sieti 2,8 ÷ 6 bar.

Podrobný popis a schéma zapojenia filtračného zariadenia pre domácnosť:

Technické parametre zariadenia :
Rozmery prístroja ( h x v x š ) 15 x 40 x 44 cm
Zásobníka 28 x 28 x 40 cm
Membrána TFC, 75 GPD
Účinnosť / Výdatnosť 3 - 5 litrov/ hodinu
Objem zásobníka 14 litrov
Využiteľný objem zásobníka 12 litrov
Prevádzková teplota 3 - 30 ° C
Prevádzkový tlak 3 bar
Hmotnosť 11 kg


Mechanická pre-filtrácia - zabezpečuje odfiltrovanie mechanických častíc väčších ako 5 µm, ktoré by mohli relatívne rýchlo zaniesť a upchať RO membránu. V prípade vlastného zdroja vody, kde sa predpokladá väčší obsah mech. nečistôt sa odporúča dvojitá mechanická pre-filtrácia 20 µm a 5 µm.

Pre - filtrácia aktívnym uhlím - domáce filtračné systémy s reverznou osmózou používajú TLC (thin layer composites) membránu, ktorá je citlivá na oxidačné činidlá, napr. chlór. Aktívne uhlie spoľahlivo zachytáva chlór a ďalšie oxidačné látky (napr. rôzne zlúčeniny železa) aj v nechlórovanej vode a chráni tak membránu pred fyzickým poškodením, ktoré by sa prejavilo vysokým prienikom solí cez osmotickú membránu. Aktívne uhle odstraňuje z vody taktiež trihalometány (THM - karcinogénne látky vznikajúce reakciou chlóru s mikroorganizmami) a širokú škálu ďalších škodlivých organických látok.

RO membrána - Osmotická membrána je samozrejme srdcom a dušou celého filtračného systému. Odstraňuje z vody 85 až 99 % rôznych kontaminantov - ťažkých kovov, železa, dusičnanov, organických látok, solí, mikroorganizmov (baktérií, cýst, vírusov). Osmotická membrána pracuje pri širokom rozmedzí vstupných tlakov 2,8 ÷ 6 bar.

Post - filtrácia aktívnym uhlím - filter s aktívnym uhlím na výstupe RO membrány adsorbuje posledné zvyšky organických zlúčenín s nízkou molekulovou hmotnosťou a prispieva k odstráneniu nežiadúcich pachov a zlepšeniu chuti vody.

Obmedzovač prietoku - slúži na obmedzenie prietoku vody, ktorá obmýva povrch membrány a odvádza znečisťujúce látky do odpadu. Keby nebolo tohto obmedzenia, nebol by vytvorený potrebný tlak na pretlačenie vody cez membránu a takmer všetka voda by smerovala do odpadu. Nastavuje sa ním pomer medzi množstvom čistej vody - permeátu a množstvom vody odvedenej do odpadu na 1 : 3 až 1 : 5, čo je nevyhnutné pre maximálnu účinnosť reverznej osmózy a zároveň efektívne samočistenie membrány.

Tlakový zásobník vody - čistá voda je pod tlakom z RO membrány privádzaná do tlakového zásobníka, v ktorom sa postupne zhromažďuje. Vyprázdnený zásobník sa naplní približne za jednu hodinu cca 10 litrami vody, ktorá je takto pripravená pre okamžitý väčší odber.

Samouzatvárací tlakový ventil - voda vstupujúca do RO membrány prechádza cez tlakom riadený ventil. Počas plnenia zásobníka vody postupne vzrastá tlak vody na výstupe RO membrány. Akonáhle sa zásobník naplní, tlak vody automaticky uzavrie vstup vody do membrány a zabráni tak, aby voda trvalo unikala do odpadu. Odčerpaním vody zo zásobníka sa tlak na výstupe reverznej osmózy zníži a ventil sa znovu otvorí.
Alternatívne je možné doplniť filtračný systém mineralizačnou vložkou, ktorá obohatí pitnú vodu o odčerpaný vápnik a horčík.

Príklady redukcie rôznych znečisťujúcich látok systémom s RO
Chlór >97% Aromatické uhľovodíky >98%
Ťažké kovy (Pb, Cr, Cd, Hg...) >97% Herbicídy a pesticídy >99%
Rádioaktívne prvky >90% Vápnik, horčík (tvrdosť) >96%
Dusičnany a dusitany >85% Baktérie, cysty, vírusy >99%


Umiestnenie pod kuchynskou linkou: 

© 2016 Regnum

UPOZORNENIE: Všetok obsah tohto serveru je chránený podľa autorského zákona a zákona o ochranných známkach. Texty, fotografie a iné diela na tomto serveri sú chránené každé zvlášť aj ako celok a ich kopírovanie, alebo ďalšie šírenie akýmkoľvek spôsobom je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vyslovne zakázané. Niektoré fotografie na tomto serveri môžu obsahovať skryté ochranné prvky, ktoré budú využité v občianskoprávnom a trestnom konaní pri neoprávnenom použití.